وصول مطالبات

در قانون به تعبیر ساده به دریافت و اخذ دیون مالی از شخص مدیون تعبیر شده است. و گاه ممکن است فرد زمان وصول مطالبات با دشواری و سختی هایی در این راه موتجه گردد.


مهمترین مباحث مربوط به وصول مطالبات شامل:


1.مشاوره حقوقی چک 


2.مشاوره حقوقی سفته 

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی ضروری

محل سکونت : تهران( شهر ری)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

وحید جوادی رهورد

محل سکونت : کرج ( استان البرز)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

روزبه هزاریان

محل سکونت : تهران

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

امید جوادی

محل سکونت : کرج ( استان البرز)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

سید علی راستگو املشی

محل سکونت : تهران