ملکی

در مورد املاک برخی اوقات مشکلاتی روی می دهد یا یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی کند. در این موارد راهی جز رسیدگی قضایی وجود ندارد. در بسیاری مواقع تضییع حق در املاک اعم از عین یا منفعت نمود پیدا می کند ،در اصطلاح دعاوی ملکی به دعاوی اطلاق می گردد که موضوع دعوی مربوط به مال غیر منقول می باشد.


 مهمترین مباحث در زمینه مشاوره حقوقی ملکی شامل:
  1. مشاوره حقوقی وقف

  2. مشاور حقوقی خلع یدو تخلیه

  3. مشاوره حقوقی فروش و تخلیه ملک مشاع

  4. مشاوره حقوقی تفکیک افزار و تقسیم

  5. مشاوره حقوقی ممانعت از حق


 

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی ضروری

محل سکونت : تهران( شهر ری)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

روزبه هزاریان

محل سکونت : تهران

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

امید جوادی

محل سکونت : کرج ( استان البرز)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

سید علی راستگو املشی

محل سکونت : تهران