ثبت احوال

یکی از سازمان های دولتی ایران سازمان ثبت احوال است که به طور کلی جمع آوری اطلاعات و آمار جمعیتی کشور را به عهده دارد. این سازمان وظیفه تهیه اطلاعات ثبتی اساسی مانند زاد و ولد، مرگ و میر و ازدواج و صدور مدارک هویتی مانند شناسنامه را بر عهده دارد.


مهمترین مباحث در بخش مشاوره حقوقی ثبت احوال شامل:
  1. مشاوره حقوقی تغییر نام

  2. مشاوره حقوقی تغییر سن

  3. مشاوره حقوقی اثبات نسب

  4. مشاوره حقوقی گواهی فوت

  5. مشاوره حقوقی حذف نام همسر

  6. مشاوره حقوقی اخذ و ابطال شناسنامه


شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی ضروری

محل سکونت : تهران( شهر ری)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

وحید جوادی رهورد

محل سکونت : کرج ( استان البرز)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

امید جوادی

محل سکونت : کرج ( استان البرز)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

سید علی راستگو املشی

محل سکونت : تهران