انحصار وراثت

بر اساس ماده 867 قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.


پس از فوت هر شخص، اموال او به صورت قهری به وراث منتقل می شود. وراث طی انحصار وراثت می توانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف نمایند. به طور کلی بدون انحصار وراثت وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه متوفی مشخص نمی شود.


مهمترین مباحث مربوط به مشاوره حقوقی در بخش انحصار وراثت شامل:
  1. مشاوره حقوقی ارث

  2. مشاوره حقوقی گواهی انحصار وراثت

  3. مشاوره حقوقی حصر وراثت

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی ضروری

محل سکونت : تهران( شهر ری)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

امید جوادی

محل سکونت : کرج ( استان البرز)

شماره تلفن: 021-44380218
وکیل پایه یک دادگستری

سید علی راستگو املشی

محل سکونت : تهران