روابط نامشروع

رابطه نامشروع و اتهام به خیانت یکی از اولین جرم هایی است که زوجین هنگام اختلاف یکدیگر را به آن متهم می کنند و این جرم در قانون تعریف شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد.

روابط نامشروع

سوالات متداول

دادسرای خاصی که برای شکایت از رابطه نامشروع وجود دارد دادسرای ارشاد است.

برا شنود تلفن متشاکی با متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه ی قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد.

جرم رابطه نامشروع از جرائمی محسوب می شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد یعنی دادستان می تواند شخصاً بدون شکایت شاکی خصوصی شکایت کند و وارد رسیدگی به این جرم شود.

.

براساس ماده 637  قانون مجازات اعمالی از قبیل:

تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (کنار هم خوابیدن)،ارتباط نامشروع تلقی می شود و مجازات آن 99 ضربه شلاق است.

.