اثبات نسب

یکی از دعاوی محاکم قضایی اثبات نسب است و به طور کلی نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از منظر حقوقی رابطه خویشاوندان میان دو نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا برادر و خواهر.

اثبات نسب

سوالات متداول

نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان مربوط می نماید.این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزند یا مادر و فرزند است.

  • سند ولادت “شناسنامه
  • شهادت و امارات
  • اقرار

رسیدگی به دعوی اثبات نسب در صلاحیت محاکم خانواده میباشد.

براساس ماده 1161 قانون مدنی:اعلام ولادت از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمیشود.