لایحه دفاعیه

به نوشتارهایی گفته می شود که از سوی اصحاب دعوی، چه دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری، به مقام قضایی تقدیم می شود و اگر این نوشته توسط وکیل دادگستری تنظیم شده باشد عنوان لایحه به آن صدق می کند. به طور کلی لایحه دفاعیه تکمیل کننده عرض حال یا دادخواست است. لوایح فارغ از تکمیل و تفسیر دادخواست یا شکوائیه گاهی بیانگر درخواست از مرجع قضایی می باشد.

مراد از لایحه نوشته ای می باشد که اصحاب دعوی در دفاع از خود تقدیم مراجع قضایی می کنند و یا طی آن مطلب و مقصود خود را به مرجع قضائی اعلام می کنند.

لایحه نقش مهمی در دادرسی دارد لذا باید در نوشتن آن دقت شود و از عبارات حقوقی درآن استفاده شود تا در جریان دادرسی مفید فایده باشد و شایان ذکر است که اگر لایحه مطابق اصول فنی حقوقی و قانونی تنظیم شده باشد احقاق حق شما در آن محکمه قطعی می باشد.

موسسه حقوقی عدل آوا می تواند ضمن مشاوره و معرفی وکلای توانمند با نگارش لایحه دفاعیه ضمن احقاق حق شما را به نتیجه دلخواه برساند.

مشاوره رایگان

فرم مشاوره رایگان را تکمیل نمایید

و منتظر پاسخ مشاوران ما باشید

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی با وکلای دادگستری

با شماره تماس 9090000000

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری با وکلای متخصص

با تعیین وقت قبلی