دادخواست

دادخواست به معنی دادخواهی کردن است که در اصطلاح حقوقی برای آغاز کردن اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده گفته می شود.

به طور کلی رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می باشد، که این برگ دادخواست به دادگاه ارائه می گردد و دادگاه بر اساس خواسته یا ادعا رسیدگی می کند. در دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد. مهمترین بخش دادخواست بخش نگارش خواسته می باشد که اگر در این قسمت دادخواست سهوا اشتباهی صورت بگیرد. کل دعوی رد می گردد یا اینکه رسیدگی به پرونده دچار مشکل می شود که حتما در نگارش این بخش باید از وکیل دادگستری مشاوره حقوقی بگیرید.

افرادی که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوی نمایند ، اطلاعات کافی از نظر حقوقی ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها می شود و باعث طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده و همچنین از دست دادن حق یا خواسته در دادخواست می گردد. لذا بهترین راهکار قبل از طرح دعوی و یا نوشتن دادخواست، مشاوره با وکلای دادگستری می باشد. از جمله خدمات موسسه حقوقی عدل آوای طریقت نگارش دادخواست می باشد که شما عزیزان می توانید ضمن اخذ مشاوره حقوقی رایگان دادخواست های خود را تنظیم و دریافت نمایید.

مشاوره رایگان

فرم مشاوره رایگان را تکمیل نمایید

و منتظر پاسخ مشاوران ما باشید

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی با وکلای دادگستری

با شماره تماس 9090000000

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری با وکلای متخصص

با تعیین وقت قبلی