دادخواست فرجام خواهی

فرجام خواهی به معنی درخواست رسیدگی دوباره به یک پرونده کیفری است و دادگاه فرجام یا دیوان تمیز دادگاهی است که عمدتا به فرجام خواهی رای های صادر شده توسط یکی از دادگاههای کشوری رسیدگی می کنند.رسیدگی فرجامی از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

فرجام طرق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است و یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد.

فرجام در لغت به معنای پایان، انجام، عاقبت و آخر است و فرجام خواستن یعنی تقاضای تجدید نظر دعوائی که، حکم آن از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده است.

مهلت درخواست فرجام برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می باشد و چنانچه رای فرجام خواسته از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد از تاریخ ابلاغ رای شروع می شود. برای تنظیم دادخواست های فرجام خواهی خود با وکلای مجرب موسسه حقوقی عدل آوای طریقت مشورت نمائید.

مشاوره رایگان

فرم مشاوره رایگان را تکمیل نمایید

و منتظر پاسخ مشاوران ما باشید

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی با وکلای دادگستری

با شماره تماس 9090000000

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری با وکلای متخصص

با تعیین وقت قبلی