نشانی مجتمع های قضایی تهران

مجتمع قضایی شهید بهشتی

شعب مستقر:۱-۴۵                                        نوع محاکم: حقوقی

نشانی : میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی –نبش چهار راه سمیه

تلفن :۷- ۸۸۸۹۸۰۰۵

 مناطق حقوقی: ۲ ، ۶، ۱۱ ، ۱۲

مجتمع قضایی شهید محلاتی

شعب مستقر:۱۴۶-۱۵۶و۱۷۶-۱۸۶و۱۸۲-۱۸۴-۱۸۶و۱۱۲۳-۱۱۲۹    

   نوع محاکم:حقوقی و کیفری

نشانی : خیابان نبرد – بلوار محلاتی – بلوار ابوذر – مابین پل پنجم و چهارم

تلفن:۳۳۸۰۰۰۳۰ و ۳۳۸۰۰۸۳۶               مناطق حقوقی و کیفری :۱۴ و ۱۵

مجتمع قضایی خانواده 2

شعب مستقر: ۲۶۱-۲۷۳                                نوع محاکم: خانواده

نشانی :ضلع شمال شرقی میدان ونک

تلفن:۸۸۷۹۳۶۰۳ و ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۸۸۲۵۷۹

مناطق خانواده : ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۶

مجتمع قضایی قدوسی

شعب مستقر:۱۰۲۶-۱۰۴۹                نوع محاکم: کیفری

نشانی : خیابان استاد مطهری – خیابان کوه نور –خیابان هفتم

تلفن : ۸۸۷۳۷۴۳۰

مناطق کیفری : ۳ ، ۶ ، ۷

مجتمع قضایی بعثت

شعب مستقر: کیفری:۱۱۴۲-۱۱۴۶و۱۱۴۷-۱۱۴۸و۱۱۵۴-۱۱۵۹             
حقوقی:۱۷۶-۱۷۷و۱۸۱و۱۸۳و۱۸۷و۱۸۸

نشانی : ضلع شمالی ترمینال جنوب

تلفن :۳-۵۵۳۲۵۱۸۰                     مناطق حقوقی و کیفری :۱۶،۹

مجتمع قضایی شهید مطهری

شعب مستقر: ۱۱۴۱-۱۱۴۹-۱۱۵۳و۱۵۸-۱۸۶                               نوع محاکم:حقوقی و کیفری

نشانی : یافت آباد-میدان معلم-بعد از میدان الغدیر-پلاک۱۲۶

تلفن : ۷۳-۶۶۲۲۴۴۶۸

مجتمع قضایی شهید باهنر

شعب مستقر: حقوقی:۴و۸و۱۳و۱۱۶-۱۲۵و۸۵-۹۱                     

 خانواده:۴و۸و۲۸۱-۲۸۶ 

نشانی : تهرانپارس – تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور

تلفن : ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰ و ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰

دایره نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر- خیابان بهشت- ساختمان روزنامه رسمی-ط ۵

تلفن: ۵۵۸۱۳۱۳۱ و۵۵۱۶۹۰۰۹

مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی

نشانی : خیابان انقلاب حدفاصل پل کالج و چهارراه ولیعصر خیابان شهید سعید.

تلفن : ۳-۶۶۹۶۹۵۹۰

مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت

نشانی : میدان ۱۵ خرداد- جنب کاخ گلستان- ساختمان شماره۲ قوه قضائیه

تلفن: ۳۳۹۶۹۱۰۳ – ۳۳۹۶۹۱۹۳

دادگاه ویژه شاهد

نشانی : خیابان طالقانی خیابان فرصت نبش موزه شهدا

تلفن : ۳-۸۸۳۰۶۸۳۲

مجتمع قضایی شهید صدر

نشانی : خیابان شهید مطهری _ خیابان میرعماد _ جنب فرمانداری تهران

شعب مستقر:۸۵-۹۰ ,۱۱۶-۱۲۵                   نوع محاکم:حقوقی

تلفن : ۸۸۷۵۹۷۸۰

 مناطق حقوقی : ۳ و ۷ و خانواده ۷

مجتمع قضایی شهید مفتح

شعب مستقر:۲۰۶-۲۲۴                         نوع محاکم:حقوقی

نشانی : میدان شمشیری- خیابان جرجانی

تلفن:۹-۶۶۶۴۰۶۲۰

مناطق حقوقی : ۵ ، ۲۱ ، ۲۲ و خانواده ۵ ، ۹ ، ۲۱ ،۲۲

مجتمع قضایی خانواده 1

شعب مستقر:۲۳۱-۲۵۷                         نوع محاکم:حقوقی

نشانی : اتوبان آهنگ –خیابان نبرد جنوبی –جنب آتش نشانی و شهرداری

تلفن : ۳۳۰۰۹۱۱۳-۹

مناطق خانواده : ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۹

مجتمع قضایی ولیعصر

شعب مستقر:۱۰۰۲-۱۰۲۵                        نوع محاکم: کیفری

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر _ ساختمان روزنامه رسمی کشور

تلفن:۴-۵۵۶۰۲۰۵۰ و ۵۵۶۳۸۶۱۴

 مناطق کیفری : ۱۱  و ۱۲

مجتمع قضایی شهید فهمیده

شعب مستقر: ۱۱۸۳-۱۱۸۹

نشانی : اول اتوبان تهران کرج – نرسیده به عوارضی قدیم _ خیابان آزادگان پلاک ۱۴۴

تلفن:  ۸-۴۴۰۶۴۴۶۷

مجتمع قضایی عدالت

شعب مستقر:حقوقی:۱۱۰-۱۱۱و۱۱۲             خانواده:۲۷۶          کیفری:۱۰۴-۱۰۷۲ ۱۰۶-۱۰۹

نشانی : میدان تجریش – خیابان فنا خسرو – پلاک۷۳

تلفن : ۵-۲۲۷۲۷۴۸۰ – ۲۲۷۲۷۴۶۲

مجتمع قضایی قدس

شعب مستقر: ۱۱۶۱-۱۱۸۱                             نوع محاکم:کیفری

نشانی : بلوار اشرفی اصفهانی –بالاتر از میدان پونک –نبش نیایش

تلفن : ۴۴۴۲۹۳۵۰

مناطق کیفری : ۲ ، ۵ ، ۹، ۱۰ ، ۲۱ ، ۲۲

مجتمع قضایی شهید مدنی

نشانی : خیابان انقلاب- خیابان قدس- روبروی خ پورسینا

تلفن: ۵۱-۸۸۹۸۰۳۴۷ و ۸۸۹۹۵۰۸۴ و ۸۸۹۸۰۳۵۵ 

مجتمع قضایی ارشاد

نشانی : خیابان مطهری- نبش خیابان سلیمان خاطر

تلفن: ۱-۸۸۷۵۲۵۰۰ و ۳-۸۸۵۰۷۵۲۲

حوزه ریاست کل دادگاههای انقلاب

نشانی : میدان ۱۵ خرداد- جنب کاخ گلستان- ساختمان شماره۲ قوه قضائیه

تلفن: ۳۳۹۶۲۹۲۰۷

مجتمع قضایی شهید مدرس

شعب مستقر: ۱۰۷۸-۱۰۹۰ و ۱۱۰۳-۱۱۰۶                  نوع محاکم:حقوقی و کیفری

 نشانی :میدان امام حسین (ع) – خیابان دماوند – بعد از سبلان –اول وحیدیه

تلفن : ۷۷۸۱۹۳۱۴                     مناطق کیفری : ۴ ، ۸ ، ۱۳ وحقوقی : ۱۳