قراردادهای تجارتی به قراردادهایی گفته می شود که بین بازرگانان و شرکت های بازرگانی در امور گوناگون بازرگانی بسته می شوند و مورد قبول آنها می باشند و طبق مفاد و مقرره های قرارداد با یکدیگر کالا یا وجوهی را داد و ستد و مبادله می کنند و یا دارای حق و تکلیف می شوند

به قراردادی بین المللی گفته می شود که حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد، مثل تابعیت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و….. در این مورد یک تعریف حقوقی و یک تعریف اقتصادی وجود دارد. اما با توجه به تعاریف موجود در کنوانسیون های بین المللی متعدد، قرارداد بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و یا محل اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد. یعنی اگر قراردادی در یک کشور منعقد شده و در همان کشور اجرا شود یک قرارداد داخلی است ولو تابعیت طرفین آن متفاوت باشد.

اشخاص بسیاری با معاملات بین المللی سر و کار دارند و در رابطه با این معاملات دچار مشکلاتی می شوند. دانستن اینکه چه اصول و قواعد حقوقی را می بایست در تنظیم قرارداد های بین المللی خود به کار برند تا از ضرر و زیان احتمالی در موقع بروز اختلاف پیشگیری نمایند بسیار حائز اهمیت است.

قرارداد زمانی واجد وصف بین المللی است که دو طرف قرارداد در دو کشور مختلف اقامت داشته باشند یا اینکه محل اجرای قرارداد، خارج از محل اقامت دو طرف باشد.

قبل از انعقاد هر قرارداد طرفین با یکدیگر باید در مورد، کیفیت، نوع و مقدار و موعد تحویل کالا و پرداخت بها و تضامین قراردادی و سایر مسائل مرتبط به هر صورت ممکن مذاکره و گفتگو کنند.

پس از اتمام مذاکرات طرفین یکی از طرفین اقدام به تهیه پیش نویس می نماید که معمولا این طرف از موضع قوی تری برخوردار است و این امکان برای او فراهم می گردد که تمامی خواسته های خود را در قرارداد بگنجاند .

سوالات متداول

1-مشخصات طرفین

2-موضوع قرارداد

3-بهای کالا و یا خدمات

4-مدت قرارداد

5-نحوه اجرای تعهد

6-مدارکی که فروشنده می بایست تهیه کند و ارائه نماید

7-شیوه ارائه خدمات پس از فروش

8-موارد فسخ و یا انفساخ قرارداد

9-شیوه حل و فصل اختلافات

10-موارد عدم مسئولیت

11-قانون حاکم بر قرارداد

12-تعداد نسخ معتبر و تاریخ تنظیم قرارداد

قرارداد های بین المللی فروش

قراردادهای بین المللی خدمات

قراردادهای بین المللی که ترکیبی از فروش و خدمات هستند مانند قراردادهای صنعتی و ساخت.

1-تهیه پیش نویس اولیه

2-توافقات مقدماتی

3-شکل قرارداد

4-مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد

5-پیچیده و ساده بودن متن قرارداد

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود.

خریدار(خارجی) و فروشنده در ابتدای هر چیز توافق به قرارداد بیع می کنند که پرداخت را توسط اعتبارات اسنادی انجام دهند. این اعتبارات نیاز به همکاری بین المللی توسط سیستم بانکی دارد و باید در راستای ارتقای معاملات بین المللی تشریفاتی که به صورت اسنادی مورد توافق بین المللی واقع شده است رعایت شود.

 تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

 بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو …، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

1- اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی:

به اعتباری که خريدار برای واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتی و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتی ميباشد.

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C

در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يا اصلاحی در شرايط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)
واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چندانی نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد.

با کمال تعجب اگر خريدار ايرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشايش نمايد سيستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه مينمايد در حاليکه اعتبار غير قابل برگشت احتياجی به مجوز ندارد.

۳- اعتبار اسنادی غير قابل برگشت:Irrevocable L/C

در اعتبار اسنادی غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتری ميکنند.

براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.

۴- اعتبار اسنادی تاييد شده: Confirmed L/C

اعتباری است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر که مورد نظر فروشنده است، برساند .اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است.هم اکنون بسياری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تاييد شده از خريداران ايرانی ميکنند که اين مسئله به دو دليل ميباشد اولا وضعيت سياسی و اقتصادی متزلزل ثانيا در سالهای پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خريداران را به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزی در زمان سررسيد اعتبارات توانايی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ايرانی شد.

۵- اعتبار اسنادی تاييد نشده :Unconfirmed L/C

اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی ميشود

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C

به اعتباری گفته ميشود که طبق آن، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب ميشود.

۷- اعتبار اسنادی غير قابل انتقال: Untransferable L/C

به اعتباری گفته ميشود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی ميباشد.

۸- اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار(يوزانس): Usance L/C

اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذينفع ، پرداخت نميشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت ميگيرد.در واقع فروشنده به خريدار مهلت ميدهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند.

۹- اعتبار اسنادی ديداری: At Sight L/C

اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند.

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکايی): Back to Back L/C

اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد.

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C

در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند.

علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.

12-اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C

اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش می يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد ، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشود.

در حقوق تجارت بين‌الملل براي اعتبارات اسنادي مزايايي نام برده شده است که استفاده از آن را ميان تاجران افزايش مي‌دهد. اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت مي‌کند يکي از مزاياي اعتبارات اسنادي است. اما اين اعتبارات مزاياي ديگري نيز دارد که شامل:

 امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايي کالا که در زمان اجراي تعهد حائز اهميت است.

تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين که در زمان پايان تعهدهاي دو طرف قرارداد داراي اهميت است.

اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وي صورت مي‌گيرد

امکان کسب تسهيلات بيشتر براي فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته براي تهيه کالاي سفارش شده

 تعهد بانک براي پرداخت بها در معاملات بجاي فرد فروشنده

با بررسي اين مزايا مشخص مي‌شود که آثار قراردادي بسياري بر اعتبار اسنادي بار مي‌شود

1- احتمال طولانی شدن زمان حمل کالا از سوی فروشنده تا کشور خریدار

2-فقدان آشنایی به عادات و رسوم، قوانین و نحوه انجام معاملات کشور فروشنده یا کشور خریدار که تا حدودی موجب عدم قطعیت برای فروشنده می شود.

مراحل قراردادهای بین المللی

انجام خدمات

 پس از مرحله انعقاد قرارداد روند تنظیم قرارداد بین المللی به طور رسمی آغاز می شود و در صورت نیاز برای اعمال تغییرات هماهنگی صورت می گیرد و پس از اتمام کار، مدارک مربوطه به دست شما خواهد رسید.

انعقاد قرارداد

 پس از مشورت با کارشناسان مجرب ما و عقد قرارداد در محل موسسه، روند تنظیم قرارداد بین المللی شما آغاز می گردد و میتوانید با حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن امور قراردادی خود را انجام دهید.

مشاوره تخصصی

مشاورین ما از نوع تجارت شما آگاه خواهند شد و اهداف شما را بررسی می نمایند و شما می توانید هر گونه ابهامی تنظیم قراردادهای بین المللی دارید با ما در میان بگذارید ما بهترین راه را پیشنهاد می دهیم.

هزینه مورد نیاز برای قراردادهای بین المللی

.................................................

پرداخت هزینه ها در زمینه فعالیت های قراردادی چه در داخل و چه در خارج از کشورهمیشه یکی از دغدغه های تجار در قراردادها( داخلی و خارجی)بوده است.

موسسه عدل آوای طریقت در راستای اهداف بازرگانی و تجاری چه در داخل و چه در خارج از کشور، گامی نو در جهت رفاه و آسایش و تامین منابع ارزی معاملات هموطنان عزیزمان در عرصه تجارت بین الملل برداشته تا از این طریق بتواند در این برهه از زمان که کشور عزیزمان ایران با تحریم های ناعادلانه دست به گریبان است راهی برای واردات و صادرات کالا به اقصی نقاط دنیا ارائه دهد