ثبت شرکت فرایندی است که طی ان اشخاص حقیقی یا حقوقی ( شخص حقوقی همان شرکت ها هستند که پس از طی مراحل قانونی به ثبت میرسند و یا به زبان ساده متولد میشود و با انحلال شرکت شخصیت آنها به پایان میرسد و دارای یک سری خصوصیات مختص خودشان هستند و با آن مشخصات شناخته میشوند مانند: نام شخص حقوقی, تاریخ ثبت, شماره ثبت, کد شناسایی, کد اقتصادی, موضوع فعالیت و …..) قراردادی را بین خود امضاء می کنند که این قرارداد در بر گیرنده ی قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث (خارج از شرکت ) است .

برای ثبت شرکت ابتدا باید برای شرکت نام انتخاب نمود و سپس باید نوع و موضوع فعالیت شرکت را مشخص نمود

سوالات متداول

هر گونه فعالیت در زمینه های مشروبات الکلی، مواد مخدر، خرید و فروش اشیاء عتیقه، قمار، فعالیتهای ربوی، هر گونه فعالیت در زمینه آموزه های غیر اسلامی، هر فعالیتی در رابطه با سلاح های نظامی.

قبل از ثبت شرکت باید از تمام قوانین شرکت مورد نظر اطلاعات درست و کامل کسب کنید تا بعدها متضمن ضرر نشوید ثبت شرکت با مسئوليت محدود بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي است  و هريک از شرکاء فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول تعهدات و قروض شرکت است. کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت می شود در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید شود.

شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که حداقل بین دو نفر تشکیل می شود که در آن مسئولیت حقوقی شرکاء نسبت به تعهدات و قروض شرکت نامحدود است و اگر سرمایه شرکت برای پرداخت خسارات وارده احتمالی کافی نباشد هر کدام از شرکا مسئول پرداخت کلیه خسارات به صورت نامحدود خواهند بود.

به زبان ساده تر شرکت های سهامی عام شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به قطعات سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و قسمتی از سرمایه این شرکتها از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.

آثار تشکیل شرکت

************

هنگام تشکیل یک شرکت رابطه ای که میان شرکا ایجاد می شود رابطه ویژه ای است که ناشی از خصایص ویژه قرار داد شرکت است و این قرار داد شرکت شرکا را در ردیف هم قرار می دهد نه در مقابل هم انطور که مثلا در قرار داد بیع مقرر است شرکت برای شرکا ایجاد حقی می کند که در شرکت های اشخاص به سهم الشرکه و در شرکت های سرمایه به سهم تعبیر می شود و دارای ماهیت حقوقی ویژه ای است از طرف دیگر قرار داد شرکت از نوع قرار داد های است که برای مدتی ادامه دارد و برای شرکا در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیف خاصی بر قرار می کند که لازم است بررسی شوند.