یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

پس  از اتمام روند  ثبت شرکت  موسسین شرکتها می بایست برای انجام هر نوع تغییرات ( به عنوان مثال تغییر سرمایه اولیه و یا تغییر آدرس محل شرکت)  ونیز سایر مواردی که در اساسنامه ذکر شده  و به تصویب رسیده است ، ابتدا رسما” مراتب را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اطلاع دهند.  کلیه این تغییرات پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا  هیئت مدیره امکانپذیر می باشد .بدین منظور، تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده الزامی می باشد. لازم به ذکر است که برای انجام برخی از تغییرات تدوین بیش از یک صورتجلسه الزامی می باشد.

سوالات متداول

الف-تغییر اساسنامه
ب-تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
ح-انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د-تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
ه-تغییر اسم شرکت
و-و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده

 • انحلال شرکت
 • افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
 • ورود و یا خروج شریک یا شرکا
 • تغییر نام شرکا
 • تغییر موضوع شرکت
 • تغییر آدرس شرکت
 • تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
 • تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام
 • نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود
 • تغییر مواد اساسنامه شرکت
 • تصویب تراز سود و زیان
 • تعیین و تصویب بیلان مالی
 • انتخاب یا تمدید بازرسین
 • انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
 • تعیین سمت هیات مدیره
 • تغییر حق امضا
 • 1-تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود
 • 2-تغییر اسم  شرکت
 • 3-تغییر موضوع شرکت و یا افزودن  مواردی به موضوع شرکت
 • 4-نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
 • 5-افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
 • 6-افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
 • 7-کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
 • 8-کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
 • 9-تغییرات و اصلاح مفاد اساسنامه

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:
1.مجمع عمومی عادی.
2. مجمع عمومی فوق العاده.
3. هیأت مدیره.

1-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
2-افزایش یا کاهش سرمایه
3-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
4-اجازه صدور اوراق قرضه
5-ایجاد سهام ممتازه
6-انحلال شرکت

مدارک مورد نیاز وکیل برای شرکت

 1. آگهی تاسیس شرکت
 2. آگهی آخرین تغییر شرکت
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره

مراحل تغییرات شرکت توسط موسسه

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با کارشناسان امور ثبتی را دارید.
 2. با گرفتن وقت حضوری و یا تلفنی، جزئیات تغییرات خود را برای کارشناس امور ثبتی شرح داده وامر را به کارشناسان بسپارید.