شرکت به معنای همدست شدن و شریک شدن در کاری است. به طور ساده شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضاء یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. شرکت ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.

شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند»

سوالات متداول

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌ گردیده و سرمایه‌ آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند

خیر جهت ثبت شرکت آقایان به کارت پایان خدمت نیاز ندارند و فقط به کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل اعضاء و اصل گواهی عدم سوء پیشینه نیاز است.

شرکت تجاری ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد . در هیچ ماده ای از قانون تجارت درباره مدت شرکت نکته ای بیان نشده است در حالی که مدت شرکت تجاری لازم است معین گردد.

مراحل تنظیم قرارداد

انجام خدمات

 پس از مرحله انعقاد قرارداد روند کار ثبتی به طور رسمی آغاز می شود و در صورت نیاز با شما عزیزان برای اعمال تغییرات هماهنگی صورت می گیرد و پس  از اتمام کار، مدارک مربوطه به دست شما خواهد رسید.

انعقاد قرارداد

 پس از مشورت با کارشناسان مجرب ما و عقد قرارداد در محل موسسه، روند امور ثبتی شما آغاز می گردد و میتوانید با حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن امور ثبتی خود را انجام دهید.

مشاوره تخصصی

مشاورین ما به صورت تلفنی از نوع تجارت شما آگاه خواهند شد و اهداف شما را بررسی می نمایند و شما می توانید هر گونه ابهامی در کارهای ثبتی دارید با ما در میان بگذارید ما بهترین راه را پیشنهاد می دهیم.

مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد

.................................................

  • دو برگ اظهارنامه‌ تکمیل شده‌ شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ سهام داران.
  • دو جلد اساسنامه‌ شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ سهام‌داران.
  • دو نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد.
  • دو نسخه صورت جلسه‌ هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد.
  • فتوکپی شناسنامه‌ کلیه‌ سهام‌داران و بازرسین. (برابر اصل در دادگستری‌)
  • ارائه‌ گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است. تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ شرکت، آورده‌ غیرنقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه‌ تقویم نامه‌ کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ اصل سند مالکیت، ضروری است.
  • ارائه‌ مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ ثبت شرکت‌ها.